Duo Ondersteboven - Ria Peters en Annie Tiekstra


Wij zijn twee enthousiaste theatermakers die als voornaamste doel hebben: anderen zover krijgen dat ze de wereld ondersteboven kunnen zien!

Naast theatercursussen en een regieopleiding, hebben wij diverse clownstrainingen gevolgd bij clowns die vanuit verschillende invalshoeken werken. Bijvoorbeeld clownsstijlen, fysiek spel, mime/bewegingstheater, maskerspel, Tsjechov acteertechniek, improvisatie, elementair spel, bouffons. Sinds 1995 zijn we een vast duo. Als clowns of als typetjes brengen we leven in de brouwerij!

Onze visie

In onze visie is theater en clownerie een middel om mensen een onbekend aspect van zichzelf te laten ontdekken. Ook in het contact met anderen. Door humor en onbevangenheid ontstaan nieuwe mogelijkheden. Het theatrale en zeker het clowneske doorbreekt wat volgens regels hoort en niet hoort.

Meer dan alleen theater

Naast ons professionele theaterwerk werken we als groepsleider en begeleider van volwassen autisten. Voorheen als leerkracht in het speciaal onderwijs. Door die ervaring weten wij hoe je het beste kunt aansluiten bij mensen met een beperking. We benaderen de mensen invoelend en tasten af wat er qua spel wel en niet kan. Het spreekt voor zich dat we van tevoren contact hebben over de mensen en hun niveau. Op de dag zelf lopen we bij een voorstelling vaak eerst al even rond zodat het publiek aan de personages kan wennen.
Ria en Annie van duo-ondersteboven
Ria Peters & Annie Tiekstra

Opdrachtgevers

Gemeente Amsterdam, Gemeente Zwolle, 's Heerenloo, Vredestein, Philips, Rijkswaterstaat, R.O.C. Zeeland, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, Cliëntenraad Zorginstelling Magnushof, MEE Gelderse Poort, TBS kliniek Veldzicht, Juliana Kinderziekenhuis, Essent, Sensoor, Leids Universitair Medisch Centrum, en vele anderen...